fbpx

Bokning- och avbokningsvillkor

Boknings- och avbokningsvillkor

Beställning

* Giltigt avtal om bokning av arrangemanget på Sätra Brunn anses träffat den dag skriftlig bekräftelse har skett.

* Senast 2 veckor före ankomst ska beställare återsända bokningsunderlag med:

  • Möblering och utrustning i konferenslokalen
  • Tider för måltider samt förteckning över ev. allergier/specialkost
  • Gästlista över deltagarna med önskemål om rumsfördelning
  • Beställning av specialarrangemang såsom aktiviteter, spabehandlingar etc.

* Vid ”sista minuten” bokning tillämpas avbokningsregler enligt överenskommelse mellan Sätra Brunn och beställaren.

Avbokning

* Avbokning av helt arrangemang kan ske senast 4 veckor före avtalad bokning utan kostnad för beställaren.
Avbokningen ska ske skriftligen och bekräftas skriftligen av Sätra Brunn.

* Vid avbokning senare än 4 veckor före avtalad bokning debiteras beställaren med 50% av värdet på beställningen.

* Vid avbokning senare är 2 veckor före avtalad bokning debiteras beställaren med 100% av värdet på beställningen.

* Ändring/avbokning av specialarrangemang såsom aktiviteter, spabehandlingar etc. ska meddelas till Sätra Brunn senast 2 veckor före avtalad bokning.

* Fram till 3 dagar före avtalad bokning står det beställaren fritt att ändra antalet deltagare, logi, arrangemang samt konferenslokal inom ramen av 10% av bekräftad bokning utan kostnad.

* Från avtalad bokning görs ej avdrag för bortfall av logi, enstaka måltider, specialarrangemang etc.

Betalning

* Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.
Om deltagarna själva ska betala någon del av arrangemanget ska detta meddelas Sätra Brunn vid bokning.

* Beställaren är ansvarig för ev. skadegörelse som uppkommit genom deltagare.

* Betalning ska erläggas mot faktura senast 30 dagar från fakturadatum.
Har beställaren längre betalningsperiod har Sätra Brunn rätten att fakturera beställningen i förväg.

* Om betalningsfristen överskrids har Sätra Brunn rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto +8%.

Övrigt

* Hotellrum kan ej med säkerhet disponeras före kl. 15.00 på ankomstdagen. Utcheckning ska ske senast 10.00 på avresedagen om ej annat anges vid incheckning.

* Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar Sätra Brunn att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.

Tlf. 0224-546 00

Sätra Brunn
Sist ändrad: fredag 27 januari, 2023
Publicerad av: Sätra Brunn
E-post: info@satrabrunn.se
Telefon: 0224-54600