Vatten – vägen till hälsa

vattenSamuel Skragge kom till Sätra Brunn år 1700, stannade i 32 dagar och drack av Trefaldighetskällans vatten. Han fann att det var gott och läkande och startade därefter uppbyggnaden av hälsobrunnen.

Vårt vatten har alltsedan dess druckits i stora mängder. Förr var det inte ovanligt att en gäst ordinerades upp till 8 liter vatten om dagen!

Vattenkuren kompletterades med promenader, god mat, samvaro och ett stillsamt leverne utan upprörda känslor!

Vi håller traditionen vid liv genom den ständigt porlande Trefaldighetskällan i Brunnshuset och genom att servera friskt källvatten i karaff och kanna.

På Skragges tid testades vattnet inte som i våra dagar utan andra kriterier än kemiska värderades. I Urban Hjärnes ”Den lille Wattuprovaren” finns analysmetoderna angivna.

Senare analyser har visat att vattnet innehåller järn, mangan, kalcium, natrium, kalium, kisel, magnesium, klorid, sulfat och radium. På 1700-talet talade man om vattnets ”eteriska kvalitet” eller ”mystiska syrlighet – acidum occultum” – en lättflyktig ingrediens som ansågs göra vattnet högkvalitativt. Man tror nu att det kan vara radiumet som omtalades. Detta radioaktiva ämne finns faktiskt i vattnet, men i mycket små doser- Radiumet finns i vattnet för att det finns radiumhaltiga bergarter i rullstensåsar och en sådan ligger strax bredvid Sätra Brunn. Även selen har påvisats i vattnet.

Allt vatten som används på Sätra Brunn kommer från källan – när den inte räckte till för de önskade volymerna slog man ner ett rör som numera ligger på 31 meters djup där den åder löper som det ursprungliga källflödet kommer ifrån. Dock har det vatten som du badar i och tappar upp i kranarna gått igenom ett filter som tar bort en del järn.

Säkerligen är den ”äkta” varan som du dricker i brunnshuset fortfarande det mest välgörande – för hur kan 300 års erfarenhet ha fel?

Drick och njut!