fbpx

Covid 19

Vår hantering av risker gällande smittspridning av Coronavirus

(uppdaterat 2022-02-16)

Äntligen har de flesta restriktioner lyfts bort!!! Eftersom det fortfarande är hög smittspridning av Coronaviruset så fortsätter vi ändå att ta ett extra stort ansvar för att inte bidra till smittspridning hos oss. Säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare är en självklarhet för oss på Sätra Brunn. Vi fortsätter därför tills vidare med ett begränsat antal gäster som får besöka oss samtidigt, vilket betyder att det finns gott om plats i vårt rymliga spa, och på resten av området också.

Det är också en självklarhet att alla, både medarbetare och gäster, tar personligt ansvar och stannar hemma vid sjukdomssymtom.

Följande åtgärder fortsätter att gälla hos oss:

 • Vi fortsätter ta emot ett mindre minskat antalet boendegäster per dygn. Vi tar emot 60-talet gäster som mest per natt. Det är mer än en tredjedel färre än under normala omständigheter.
 • Vi dukar med utrymme mellan sällskap i så hög utsträckning som möjligt.
 • Middagstider fördelas noggrant för att undvika trängsel i matsalen. Detta kan innebära att alla inte får önskad sittningstid, men vi försöker pussla så gott vi kan.
 • För- och eftermiddagsfika för konferensgäster kan serveras i konferenslokalen mot en tillkommande kostnad.
 • Handsprit finns utplacerat på många olika platser i våra lokaler. Den allmänna rekommendationen är dock att det bästa är att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, i minst 20 sek, vilket är mer effektivt än handsprit.
 • Vi skyltar på alla toaletter om vikten av god handhygien (rek från Folkhälsomyndigheten)
 • Vi hälsar gärna på alternativa sätt i stället för handslag, t.ex. att vi bugar lätt istället för att ta i hand.
 • Vi har löpande information till personalen med påminnelser om handhygien, skärpta rutiner m.m.
 • Vår personal får inte befinna sig på arbetsplatsen om de är sjuka.
 • Vi fortsätter med generösa avbokningsregler som möjliggör för privatpersoner att avboka kostnadsfritt så sent som samma dygn inför planerad ankomst.
 • Vi kan erbjuda konferenser och boende i total avskildhet från andra grupper. Läs mer om detta här
 • Inför gästers ankomst informerar vi om våra nya, skärpta regler, och hur vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.
 • Vi förbehåller oss rätten att be gäster med tydliga sjukdomssymtom att lämna anläggningen – och hoppas och tror att alla har full förståelse för detta!

Vi välkomnar frågor om oro eller våra vidtagna åtgärder. Ring oss på 0224-546 00 så ska vi svara så gott vi kan!

Sätra Brunn 2022-02-16

Rebecca Sjödin
VD

Rebecca.sjodin@satrabrunn.se

0224-547 55

Tel 0224-546 00

Sätra Brunn
Sist ändrad: onsdag 16 februari, 2022
Publicerad av: Sätra Brunn
E-post: info@satrabrunn.se
Telefon: 0224-54600