fbpx

Covid 19

Med anledning av spridningsrisk av Coronavirus

Att säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har högsta prioritet är en självklarhet för oss på Sätra Brunn. Det är också en självklarhet att även våra gäster tar personligt ansvar och stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom samt följer de instruktioner som gäller.

Vi följer noga utvecklingen och följer de rekommendationer som kommer från mymdigheterna. Vi har vidtagit en rad olika åtgärder för att säkra situationen för både våra gäster och oss själva och vill informera om detta så att du ska känna dig trygg med att besöka oss.

Följande åtgärder har vidtagits:

 • Vi har minskat antalet boendegäster per dygn till en tredjedel av full kapacitet. Vi tar nu emot 50-60 boende som mest per dygn.
 • All mat är bordsserverad.  Frukosten står framdukad som buffé där vi fyller på lite i taget och ber alla använda nya bestick för varje gång de tar för sig från buffén. Vi uppmanar också till att hålla avstånden till varandra och kommer att påpeka om vi tycker att avstånd behöver utökas.
 • Vi har infört två sittningar vid middagen för att undvika trängsel och fördelar gäster så det blir jämnt antal mellan de bägge.
 • När vi har många boendegäster kommer vi också ha bestämda sittningar för frukost för att undvika trängsel.
 • Vi har tagit bort salt- och pepparkar från borden i matsalarna, gäster får istället be om dem så att vi kan torka varje behållare direkt efter användning.
 • För- och eftermiddagsfika för konferensgäster serveras enskilt, dvs varje grupp för sig, i så hög utsträckning det går. Det finns också möjlighet att få det serverat i konferensrummet.
 • Handsprit finns utplacerat på många olika platser i våra lokaler. Den allmänna rekommendationen är dock att det bästa är att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, i minst 20 sek, vilket är mer effektivt än handsprit.
 • I matsalen renar vi luften med hjälp av ozonreningsmaskin som jobbar på nätterna.
 • Städrutinerna har förstärkts så att vi nu vid flera tillfällen dagligen går över allmänna utrymmen såsom receptionsdisk, ledstänger, dörrhandtag och liknande med ytdesinfektionsmedel.
 • Vi ökar användningen av handskar.
 • Vi skyltar på alla toaletter om vikten av god handhygien (rek från Folkhälsomyndigheten)
 • All personal med besök som normalt kräver handhälsning får nu använda sig av alternativ hälsning, t.ex. att man bugar lätt istället för att ta i hand.
 • Rumsnycklar desinficeras mellan varje gäst.
 • Vi har daglig information till personalen med påminnelser om handhygien, skärpta rutiner m.m.
 • Vår personal får inte befinna sig på arbetsplatsen om de har minsta lilla sjukdomssymtom, oavsett slag. Vi praktiserar två helt symtomfria dagar hemma innan de är välkomna åter.
 • Våra redan generösa avbokningsregler möjliggör för privatpersoner att avboka kostnadsfritt så sent som samma dygn inför planerad ankomst.
 • Vi kommer att vara generösa med avbokningsregler även för konferenser, det löser vi i dialog utifrån nedlagda kostnader m.m.
 • Vi kan erbjuda konferenser och boende i total avskildhet från andra grupper. Läs mer om detta här
 • Vi inför ny rutin för att lämna ut block och pennor till konferensgrupper. Istället för att det står framställt i konferensrummet, överlämnas det nu i en korg till konferensledaren för att säkerställa att det inte är smittbärande från andra gäster.
 • Inför gästers ankomst informerar vi om våra nya, skärpta regler, och hur vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.
 • Vi förbehåller oss rätten att be gäster med sjukdomssymtom att lämna anläggningen – för allas skull – och hoppas och tror att alla har full förståelse för detta.

Vi välkomnar frågor om oro eller våra vidtagna åtgärder. Ring oss på 0224-546 00 så ska vi svara så gott vi kan!

Sätra Brunn 2020-07-29

Rebecca Sjödin
VD

Rebecca.sjodin@satrabrunn.se

0224-547 55

Tel 0224-546 00

Lisa Johanson
Sist ändrad: torsdag 30 juli, 2020
Publicerad av: Lisa Johanson
E-post: info@satrabrunn.se
Telefon: 0224-54600