fbpx

Covid 19

Med anledning av spridningsrisk för Coronavirus

Att säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har högsta prioritet är en självklarhet för oss på Sätra Brunn. Därför följer vi noga utvecklingen och följer de rekommendationer som kommer från myndigheterna. Var och en måste ta sitt personliga ansvar och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom, vi förbehåller oss också rätten att be gäster med sjukdomssymtom att lämna anläggningen – för allas skull.

Vi har genomfört en rad åtgärder för att säkra situationen för både våra gäster och oss själva och vill informera om detta för att du ska känna dig trygg med att besöka oss.

Följande åtgärder har vidtagits:

 • All mat är bordsserverad.  Frukosten står framdukad som buffé där vi fyller på lite i taget och ber alla använda nya bestick för varje gång de tar för sig från buffén. Vi uppmanar också till att hålla avstånden till varandra.
 • Vi har tagit bort salt och peppar från borden i matsalarna, gäster får istället be om dem så att vi kan torka varje behållare direkt efter användning.
 • Vår pub håller tillfälligt stängt och istället välkomnar vi våra gäster att sitta kvar i restaurangen.
 • För- och eftermiddagsfika för konferens-gäster serveras i respektive grupps konferensrum.
 • Handsprit finns utplacerat på många olika platser i våra lokaler. Den allmänna rekommendationen är dock att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, i minst 20 sek, vilket är mer effektivt än handsprit.
 • I matsalen renar vi luften med hjälp av ozonreningsmaskin.
 • Städrutinerna har förstärkts så att vi nu vid flera tillfällen dagligen går över allmänna utrymmen såsom receptionsdisk, ledstänger, dörrhandtag och liknande med ytdesinfektionsmedel.
 • Vi ökar användningen av handskar.
 • Vi skyltar på alla toaletter om vikten av god handhygien (rek från Folkhälsomyndigheten)
 • All personal med besök som normalt kräver handhälsning får nu använda sig av alternativ hälsning, t.ex. att man bugar lätt istället för att ta i hand.
 • Rumsnycklar desinficeras mellan varje gäst.
 • Vi har daglig information till personalen med påminnelser om handhygien, skärpta rutiner m.m.
 • Vi avvisar gäster med sjukdomssymton, även lätta sådana, då det är för allas bästa.
 • Vår personal får inte befinna sig på arbetsplatsen om de har minsta lilla sjukdomssymtom, oavsett slag. Vi praktiserar två helt symtomfria dagar hemma innan de är välkomna åter.
 • Enligt den information vi samlat in så har ingen medarbetare på Sätra Brunn rest i de utpekade riskområdena, ej heller deras anhöriga.
 • Våra redan generösa avbokningsregler möjliggör för privatpersoner att avboka kostnadsfritt så sent som ett dygn inför planerad ankomst.
 • Vi kommer att vara generösa med avbokningsregler även för konferenser, det löser vi i dialog utifrån nedlagda kostnader m.m.
 • Vi kan erbjuda konferenser och boende i total avskildhet från andra grupper. Läs mer om detta här
 • Vi inför ny rutin för att lämna ut block och pennor till konferensgrupper. Istället för att det står framställt i konferensrummet, överlämnas det nu i en korg till konferensledaren för att säkerställa att det inte är smittbärande från andra gäster.
 • Inför gästers ankomst informerar vi om våra nya, skärpta regler, och hur vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Avslutningsvis – vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I dagsläget säger de att alla som är friska ska fortsätta leva sitt liv, endast begränsade enligt de rekommendationer som finns framtagna för denna unika och världsomspännnande situation. Håll dig uppdaterad på www.folkhalsomyndigheten.se

Vi välkomnar frågor om oro eller våra vidtagna åtgärder. Ring oss på 0224-546 00 så ska vi svara så gott vi kan!

Sätra Brunn 2020-03-16

Rebecca Sjödin
VD

Rebecca.sjodin@satrabrunn.se

0224-547 55

Tel 0224-546 00

Lisa Johanson
Sist ändrad: fredag 17 april, 2020
Publicerad av: Lisa Johanson
E-post: info@satrabrunn.se
Telefon: 0224-54600