fbpx

Covid 19

Vår hantering av risker gällande smittspridning av Coronavirus

Från den 29 september 2021 lyfts de flesta restriktioner bort. Vi fortsätter ändå att ta ett extra stort ansvar gällande att hålla nere smittspridningen av Covid-19. Att säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har högsta prioritet är en självklarhet för oss på Sätra Brunn. Vi fortsätter därför med ett begränsat antal gäster som får besöka oss samtidigt och det är också en självklarhet att alla, både medarbetare och gäster, tar personligt ansvar och stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom samt följer de instruktioner som gäller.

Följande åtgärder har vidtagits:

 • Vi har minskat antalet boendegäster per dygn och tar från 1 oktober emot 60-70 gäster som mest per natt. Det är nästan en tredjedel färre än under normala omständigheter.
 • Från 1 oktober får vi duka för större sällskap vid samma bord.
 • Vid frukostbuffén kommer vi att uppmana er gäster till att hålla större avstånd till varandra om vi tycker att avstånd behöver utökas. Övrig mat är tallriksserverad.
 • Middagstider fördelas noggrant för att undvika trängsel i matsalen.
 • När vi har många boendegäster kommer vi också ha bestämda sittningar även för frukost för att undvika trängsel.
 • För- och eftermiddagsfika för konferensgäster serveras enskilt, dvs varje grupp för sig, i så hög utsträckning det går. Det finns också möjlighet att få det serverat i konferensrummet.
 • Handsprit finns utplacerat på många olika platser i våra lokaler. Den allmänna rekommendationen är dock att det bästa är att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, i minst 20 sek, vilket är mer effektivt än handsprit.
 • Vi har ökat användningen av handskar.
 • Vi skyltar på alla toaletter om vikten av god handhygien (rek från Folkhälsomyndigheten)
 • Vi hälsar gärna på alternativa sätt i stället för handslag, t.ex. att vi bugar lätt istället för att ta i hand.
 • Rumsnycklar desinficeras mellan varje gäst.
 • Vi har löpande information till personalen med påminnelser om handhygien, skärpta rutiner m.m.
 • Vår personal får inte befinna sig på arbetsplatsen om de har sjukdomssymtom.
 • Våra redan generösa avbokningsregler möjliggör för privatpersoner att avboka kostnadsfritt så sent som samma dygn inför planerad ankomst.
 • Vi kan erbjuda konferenser och boende i total avskildhet från andra grupper. Läs mer om detta här
 • Vi fortsätter med rutinen att lämna ut block och pennor till konferensgrupper, istället för att det står framställt i konferensrummet där alla kan fingra på det.
 • Inför gästers ankomst informerar vi om våra nya, skärpta regler, och hur vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.
 • Vi förbehåller oss rätten att be gäster med sjukdomssymtom att lämna anläggningen – och hoppas och tror att alla har full förståelse för detta!

Vi välkomnar frågor om oro eller våra vidtagna åtgärder. Ring oss på 0224-546 00 så ska vi svara så gott vi kan!

Sätra Brunn 2021-06-01

Rebecca Sjödin
VD

Rebecca.sjodin@satrabrunn.se

0224-547 55

Tel 0224-546 00

Lisa Johanson
Sist ändrad: tisdag 28 september, 2021
Publicerad av: Lisa Johanson
E-post: info@satrabrunn.se
Telefon: 0224-54600