fbpx

Historia

Historia

Vi har en skön historia. Sätra Brunn är en av Sveriges äldsta kurorter och ett eget litet samhälle med över 100 hus och flera parker. Alldeles in på knuten finns orörd natur med rikt fågel- och djurliv.

Till Sätra Brunn har människor kommit oavbrutet sedan år 1700 för att må bra och ta del av ett socialt liv.

Under andra halvan av 1600-talet var det högsta mode i Europas societet att vistas på kurort och dricka brunn. Den medicinska vetenskapen utgick ifrån att man blev sjuk om de fyra kroppsvätskorna kom i obalans. Ett sätt att få vätskorna i balans var att dricka vatten, gärna mineralhaltigt sådant.

Samuel Skragge, Provincialmedicus i Västmanland kom till källan vid Sätra år 1700 och fann att vattnet var av sådan kvalitet att han beslöt att anlägga en hälsobrunn. Han köpte marken runt källan och anlade brunnshus, badstuga, kyrka, sjukhus och logementer. Ryktet om Sätra Brunn och vattnets läkande egenskaper spred sig snabbt. För att försäkra sig om att verkligen få plats på Sätra lät många högreståndspersoner bygga ett sommarhus i anslutning till källan. Dessa hus är nu en del av Brunnen och flera av dem bär namn efter sina ursprungliga ägare.

Till Sätra Brunn kom inte bara societeten, då liksom nu var alla välkomna. Till Sätra Brunn kom även allmogen och de fattiga. Som gäst på 1700-talet var du tvungen att följa strikta regler, oavsett samhällsstatus. Tidigt på morgonen var källan öppen för de fattigaste, lite senare kom allmogen och vid sextiden på morgonen var det dags för societeten att besöka källan. Gästerna ordinerades att dricka flera liter vatten om dagen. Mellan glasen skulle man promenera runt i parken under lättsam konversation, Samtal om religion, politik och pengar var förbjudna, det kunde skapa upprörda känslor. Känslor som kunde inverka negativt på vattnets förmåga att verka. Resten av dagen ägnade man åt socialt umgänge, utfärder och nöjen. Brunnen fugerade också som en plats där man under kontrollerade former kunde hitta lämpliga äktenskapskandidater. Samuel Skragge hade också en klar uppfattning om vad man borde äta och dricka. Han ordinerade återhållsamhet med brännvin, och ansåg attdet kunde vara farligt att äta grönsallad och kött.

Under 1800-talet utvecklades verksamheten och det blev allt vanligare att man ordinerades bad i det hälsobringade vattnet. Badet skulle vara varmt om man var en flegmatisk eller melankolisk person och svalt om man var sangviniker eller koleriker.

Kanske var det inte bara vattnet som bidrog till att gästerna blev friskare. Det sociala umgänget och alla promenaderna bidrog säkert. I brunnshuset fanns tidigare kryckor och käppar som lämnats kvar som bevis på lyckade kurer.

Än idag är mycket sig likt på Sätra Brunn. Även i nutid mår våra gäster bra av att besöka den rofyllda miljön, promenera i de vackra parkerna och delta i någon av alla sociala aktiviteter som erbjuds.

Fler historiska berättelser finns att läsa i skriften ”Att älska en brunn” som finns att köpa i receptionen.
Boka även gärna en guidad tur där både botehistorier och spökhistorier ingår!

Lisa Johanson
Sist ändrad: lördag 4 januari, 2020
Publicerad av: Lisa Johanson
E-post: info@satrabrunn.se
Telefon: 0224-54600