fbpx

Jan Öbergs parkfond

Att älska en park

Jan Öberg, var en välkänd profil och medarbetare på Sätra Brunn och när han fyllde 60 år bestämde han sig för att använda sin 60-årsgåva för att skapa något beständigt som skulle kunna ge glädje långt bortom en snabbt passerande årsdag.

Han bestämde sig för att grunda en fond vars avkastning skall ägnas åt det som ligger Jan varmast om hjärtat – de underbara parkerna och trädgårdarna på Sätra Brunn! Så här formuleras grundtanken:

Jan Öbergs fond ska verka för att bibehålla och utveckla Sätra Brunns parkers utseende och kvalitet, med utgångspunkt från hans 60-årsdag år 2004.

Genom att stödja fonden bidrar du till en mängd åtgärder för parkerna. Till exempel kan fondens medel användas för inköp och nyplantering av nya träd och växter, upprustning av igenvuxna områden, genomförande av nya idéer och nyanläggningar på området, upprustning av minnesmärken samt skyltning och information kring parker och trädgårdar.

Du kan stödja fonden och bidra till att de vackra och vilsamma parkerna får fortsätta att ge hugsvalelse åt dem som där vandrar, såsom de gjort i över trehundra år. Genom att stödja träden kan deras drömpulver fortsätta att falla över oss som går under dem – så att vi även i framtiden kan få våra idéer och visioner att sätta fart och få vår inspiration närd.

Sätt in din gåva på pg 369562-4 och skriv Jan Öbergs 60-årsfond i meddelandefältet – nästa gång du återvänder kommer du att se resultat! Om du anger namn och adress eller epostadress kommer du även att få ett nyhetsbrev från fonden som berättar om vad som gjorts!

Tack för din hjälp att bevara Sätra Brunns parker och trädgårdar!

Lisa Johanson
Sist ändrad: fredag 6 augusti, 2021
Publicerad av: Lisa Johanson
E-post: info@satrabrunn.se
Telefon: 0224-54600