Så fungerar vår organisation

Sedan 2002 ägs och drivs Brunnen av Sätra Brunn Ekonomisk Förening, som i dag har 17 medlemmar.

Den 1 juli 2010 ombildade vi vår organisation till en koncern som till att börja med består av två aktiebolag – Sätra Brunn Hälsobrunn AB (SBHAB) och Sätra Brunn Resort AB (SBRAB).

SBHAB är den formella ägaren till fastigheten och inventarierna, medan hotell, konferens och spa bedrivs av SBRAB.

Styrelsen i de olika bolagen består av:

Mats Wikman (ordf)
Jan Westerback
Jan Forsmark
Lars Wikman
Pär Aldestam
Annette Stavenow Eriksson
Peter Cederlöf

Styrelsen för Sätra Brunn Ekonomisk Förening består av:
Jan Westerback (ordf)
Mats Wikman
Jan Eriksson